Printing.jpg

Satrap's language services are used by GET UK VISA, 

for submission of translations of documents of their clients to government agencies to obtain visa, work permits and residency.

 جدیدترین کتاب های انتشار ات ساتراپ
 نویسنده و نظریه پرداز رامین پرهام در کتاب جدید خود بازگشت به آرمانهای انقلاب مشروطه و پایان دادن به حاکمیت استبداد مذهبی را راهگشای ساختن ایرانی نوین
،می داند که در آن پادشاه قانون نیست،
 قانون پادشاه است  
چهار دهه پس از سقوط حکومت شاه فقید هنوز  زوایای تاریک این حادثه تاریخی در پشت پرده باقی مانده که پژوهشگر سرشناس اندرو اسکات کوپر  بسیاری از آنها را در این  کتاب مستند با ترجمه دقیق و شیوای رضا تقی زاده روشن می سازد   
زندگی و مبارزات  مصطفی کمال ملقب به آتاتور ک، پدر ترکیه، در این اثر جدید  محقق برجسته ایلبر ارتایلی با ترجمه
کارن کیا، سرگذشت رهبری فرزانه را در  بازسازی میهنی فرای خاکستر جنگ و پایان امپراتوری عثمانی به نمایش می گذارد  
 زنان در ایران باستان عنوان پژوهشی به قلم شهره نباهی فعال حقوق زنان است که به زبان انگلیسی و در راستای شناساندن آنها به جامعه جهانی و ارج نهادن بر سهم زنان در آفرینش تمدن  
 ایران به رشته تحریر درآمده است  
لرد داود آلیانس در کتاب خاطرات خود رمز و رازهای موفقیت در مقابل چالش های زندگی را برای نسلهای جوان بازگو می کند که چگونه  مهاجری از کاشان با تلاشی خستگی ناپذیر به مقام  سلطان صنعت نساجی دنیا می رسد     
زندانی سیاسی پیش و پس از انقلاب ناصر کمالی با نوشتن خاطرات خود ضمن بیان  آرزوهای از دست رفته نسلی از  ایرانیان برای دست یابی به عدالت و آزادی خاطره جانباختگان در راه  این ایده آل های  انسانی را گرامی می دارد    
 شادروان محمد علی طالقانی در این مجموعه مقالات پژوهشی درباره سنت شهریاری در تاریخ ایران خواننده را با سیمای زندگی اجتماعی و عظمت فرهنگی و  اداری و نظامی میهن ما در عهد پادشاهان ساسانی آشنا می سازد
خاطرات زندگی پربار یوسف شاهری صنعتگر سرشناس ایرانی که با پژوهش محقق برجسته گوئل کهن تنظیم شده خواننده را با روایتی دست اول از دوران صنعتی شدن جامعه سنتی ایرانی و پیامدهای اجتماعی آن آشنا می سازد  
افسر پیشین ارتش ایران حامد محمدی در این کتاب تحلیلی با نگاهی دقیق به نزدیکی سیاست های رژیم های ایران و سوریه با منافع روسیه به  چالش های این استراتژی در منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران می پردازد  
 ناهید حسینی پژوهشگر امور آموزشی زنان ایران در کتاب جدید خود  با ارایه آمار و ارقام به پیشرفت های علمی و اجتماعی زنان کشور  در سی سال گذشته پرداخته و سهم آنان در ساختن فردای میهن را یادآور می شود
و در سالهای اخیر
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • RSS Social Icon

© 2023 by TOKYO DESIGN. Proudly created with Wix.com